Етажна собственост


Римското право не е познавало института на етажната собственост. Римските юристи дори не са предполагали за възможността множество лица да имат вещни права върху отделни обекти в един имот различни от земята...
 

Курсова работа по Конституционно право


Източници на системата на Конституционното право на Република България. Норми на Конституционното право – обща характеристика, особености, класификация...
 

Превенция на данъчните престъпления pro


Престъпносттa съпъства хората още от дълбока древност и през различните периоди на развитие на човешкото общество престъпността се е изразявала в различни правонарушения...
 

Кооперацията като търговец. Обща характеристика. Органи за управление и представителство. Имущество.


Думата "Кооперация" има латински произход и означава сътрудничество и взаимопомощ. Кооперацията е сравнително ново явление в търговското право...
 

Доклад за стаж в община Бургас


Доклад за летен, едномесечен стаж по публична администрация...
 

Източници на правото в Европейския съюз


Правото на ЕО/ЕС1 е самостоятелен правопорядък2. Още през 1964 г. СЕО е категоричен: „В действителност договорът за ЕО не цели създаването на взаимни задължения между различните субекти, за които се прилага, а установява един нов правен ред,...
 

Недействителност на административните актове


За да породят желаните правни последици административните актове следва да отговарят на определени условия, формулирани в Административно процесуалния кодекс (АПК)...
 

Върховен касационен съд


Върховният касационен съд като най-висша съдебна инстанция е създаден по времето на Третата българска държава, скоро след Освобождението и е едно от големите постижения в изграждането и утвърждаването на държавността....
 

Предмет на конституционното право


Конституционното право е част от публичното право - то е самостоятелен правен отрасъл. Фундаменталната значимост на конституцията, като основен закон в държавата е преценена от юридическата теория и практика като силно основание...
 

Защита срещу незаконно уволнение


Кратък поглед върху защитата срещу незаконно уволнение по чл. 344 КТ...

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Бургас
Бургаски свободен университет
Право
Курсови работи
за Студенти
Ограничаване на резултатите