Права и задължения на съсобствениците

14 окт 2009
·
7
·
754
·
122
·
107

Когато една вещ принадлежи на няколко души разделена е не веща, а правото на собственост. Основанията за възникване на собствеността могат да бъдат различни...
 

Правна същност на договор за продажа

19 окт 2009
·
10
·
2,281
·
214
·
178
·
1

Правната същност на договора за продажба в България са регламентирани в Закон за задълженията и договорите и Търговски закон...
 

Специфика на договора за Гражданско Дружество


Към дефиницията на гражданският договор, ще добавим думите си от втория абзац на въведението и ще добавим това, че договорът за гражданското дружество не е юридическо лице, и че спецификата му се състои в това...
 

Основни белези (характеристики) на правните норми


Правото е изключително важна социална категория. То е едно от висшите постижения на човешкото общество и допринася за хармоничното развитие на социалните отношения...
 

Лизингът като техника на финансиране


Лизингът е една от най-модерните техники за отдаване и притежаване на активи. Той е основен източник на дългосрочно финансиране, който задължава финансово фирмата, която получава под наем даден актив за определено време...
 

Същност и отличителни черти на едноличния търговец


Търговското качество се придобива от определени правни субекти, но не извършват определена дейност и отговарят на определени законови условия.Търговците са винаги правни субекти.Те са физически и юридически лица, като ЕТ, ТД, Кооперации...
 

Същност и отличителни черти на едноличния търговец


Едноличният търговец /ЕТ/ е форма за осъществяване на икономическа дейност,която е подходяща за малкия и среден бизнес. Този вид юридическа форма на осъществяване на дейност се основава на индивидуалната собственост...
 

Права и задължения на страните по договор за наем


Още в римското право наема на вещи се е разглеждал в качеството на отделен вид договор за наем (locatio-conductio) - широко регулирани по обхват отношения от типа на гражданско-правен договор...
 

Права и задължения на съсобствениците


Всеки от съсобствениците има свой дял от правото на собственост , но то не е разделено по правомощия.Дялът,идеалната част определя обема на правомощията на всеки от съсобствениците във вътрешните им отношения и в разноските.Този негов дял определя...
1 2 3 »

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент