Основни класификации на сделките


Сделката е най–често срещаният юридически факт, от който възникват, развиват се и се прекратяват граждански правоотношения. Сделката представлява юридически факт от категорията на правомерните юридически действия, който се...
 

Същност и отличителни черти на едноличния търговец


Едноличният търговец /ЕТ/ е форма за осъществяване на икономическа дейност,която е подходяща за малкия и среден бизнес. Този вид юридическа форма на осъществяване на дейност се основава на индивидуалната собственост...
 

Права и задължения на съсобствениците


Всеки от съсобствениците има свой дял от правото на собственост , но то не е разделено по правомощия.Дялът,идеалната част определя обема на правомощията на всеки от съсобствениците във вътрешните им отношения и в разноските.Този негов дял определя...
 

Обща характеристика и състав на търговското предприятие


Търговското представителство се изразява в извършването на относително постоянни и трайни правни или фактически действия от едно лице търговски представител на друго лице търговец, като правните последици са за търговеца. тези действия лицето извършва ...
 

Специфика на договора за Гражданско Дружество


Към дефиницията на гражданският договор, ще добавим думите си от втория абзац на въведението и ще добавим това, че договорът за гражданското дружество не е юридическо лице, и че спецификата му се състои в това...
 

Лизингът като техника на финансиране


Лизингът е една от най-модерните техники за отдаване и притежаване на активи. Той е основен източник на дългосрочно финансиране, който задължава финансово фирмата, която получава под наем даден актив за определено време...
 

Права и задължения на страните по договор за наем


Още в римското право наема на вещи се е разглеждал в качеството на отделен вид договор за наем (locatio-conductio) - широко регулирани по обхват отношения от типа на гражданско-правен договор...
 

Правна същност на договора за продажба


Договорът за продажба е основата на най-разпространената сделка. Редица други сделки пряко или косвено са свързани с договора за продажба и обслужват неговото сключване или изпълнение...
 

Преобразуване на търговски дружества


Определиение на преобразуването. Допустимост и недопустимост на преобразуването. Преобразуването като юридически факт. Преобразуването като правно отношение. Защита на акционерите, съдружниците и кредиторите при преобразуване...

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент