Основни класификации на сделките


Сделката е най–често срещаният юридически факт, от който възникват, развиват се и се прекратяват граждански правоотношения. Сделката представлява юридически факт от категорията на правомерните юридически действия, който се...
 

Специфика на договора за гражданско дружество


Договор за дружество може да се сключи между две или повече лица. Въпреки това договорът е винаги многостранен. Налице е общо правно основание за тяхното обвързване и това е преследваната от тях обща стопанска цел...
 

Правна същност на договора за продажба


Договорът за продажба е основата на най-разпространената сделка. Редица други сделки пряко или косвено са свързани с договора за продажба и обслужват неговото сключване или изпълнение...
 

Права и задължения на съсобствениците

14 окт 2009
·
7
·
754
·
117
·
98

Когато една вещ принадлежи на няколко души разделена е не веща, а правото на собственост. Основанията за възникване на собствеността могат да бъдат различни...
 

Правна същност на договор за продажа

19 окт 2009
·
10
·
2,281
·
202
·
164
·
1

Правната същност на договора за продажба в България са регламентирани в Закон за задълженията и договорите и Търговски закон...
 

Основни белези (характеристики) на правните норми


Правото е изключително важна социална категория. То е едно от висшите постижения на човешкото общество и допринася за хармоничното развитие на социалните отношения...
 

Лизингът като техника на финансиране


Лизингът е една от най-модерните техники за отдаване и притежаване на активи. Той е основен източник на дългосрочно финансиране, който задължава финансово фирмата, която получава под наем даден актив за определено време...
 

Същност и отличителни черти на едноличния търговец


Търговското качество се придобива от определени правни субекти, но не извършват определена дейност и отговарят на определени законови условия.Търговците са винаги правни субекти.Те са физически и юридически лица, като ЕТ, ТД, Кооперации...
 

Същност и отличителни черти на едноличния търговец


Едноличният търговец /ЕТ/ е форма за осъществяване на икономическа дейност,която е подходяща за малкия и среден бизнес. Този вид юридическа форма на осъществяване на дейност се основава на индивидуалната собственост...
 

Права и задължения на страните по договор за наем


Още в римското право наема на вещи се е разглеждал в качеството на отделен вид договор за наем (locatio-conductio) - широко регулирани по обхват отношения от типа на гражданско-правен договор...

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент