Връзка между видовете отговорности и равнището на реализация


Отговорността за хората е в рамките на йерархичната власт, докато отговорността за дейности – в рамките на функционалната. Наред с тях определена роля за постигането на крайните цели на управленския процес има и самоотговорността ...
 

Правни норми

02 яну 2014
·
6
·
1,442
·
3
·
4

Правната норма е вид социална норма - общо, абстрактно, и условно правило за поведение, което притежава логическо единство, съдържа се в признат за правната система източник, притежава юридическа сила и действие, а изпълнението и е осигурено чрез...
 

Доказателства – същност, видове


Според академик Стефан Павлов доказателствата, това са конкретни определени факти от обективната действителност, които са свързани с главният факт, приложени са по делото или са възпроизведени в процеса по реда и със средствата на НПК и които...
 

Закон за съдене на людете - сходства и различия с Еклогата

12 апр 2013
·
12
·
2,176
·
14
·
22

Материалът е разработен като курсова работа по зададена тема за студенти първи курс по специалност Право в Нов български университет. Използвана е литература, чрез която са направени сравнителните анализи между двата правни Средновековни сборника...
 

Дефиниции на термините в гражданското право


Най-често използваните термини в гражданското прави и техните определения...
 

Източници на финансовото право. Видове източници на финансовото право.


В науката финансово право изучаването на понятието източник на правото има съществено значение поради това, че е нужно да се знае въз основа на какъв източник на правото ще се реализират процесите на разпределение, натрупване и използване на...
 

Акционерно дружество


Акционерно дружество – определение, учередяване, системи за управление. Права и задължение на акционерите. Акции и облигации. Капитал – увеличение и намаление....
 

Колективен трудов договор

17 дек 2011
·
15
·
5,262
·
39
·
72

Същност, предмет и форма...
 

Недържавни източници на трудовото право


Доклад по Трудово право, посветен на недържавните източници на трудовото право, основен източник за доклада са лекциите на ас. Гевренова...
 

Публично частен проект


Публично частен проект и публично частни партньорства...

Качи доклад и спечели
 

Сподели своите Доклади по Право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент